بررسی گزارش عملکرد مالی شهرداری در شورای اسلامی شهر

بررسی گزارش عملکرد مالی شهرداری در شورای اسلامی شهر

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی در جلسه کمیسیون بودجه، درآمدپایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر که در تاریخ 17/06/1400 برگزار شد،  کلیات عملکرد مالی 5 ماهه ابتدای سال 1400 که براساس ماده 79 قانون شهرداری­ها بصورت ماهانه تحویل شورای اسلامی شهر می­گردد بررسی گردید.

در این جلسه که اعضای کمیسیون بودجه، درآمدپایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیران مالی، درآمد، بودجه و خزانه شهرداری نیز حضور داشتند راهکارهای تحقق بودجه پیش بینی شده در راستای کسب رضایت و صیانت از حقوق شهرو شهروندان مورد تاکید قرار گرفت.

آقای دکتر دشتی ریاست شورای اسلامی شهر استفاده از مشاوره و تخصص افراد باتجربه و صاحب نظر در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری و نیز جذب منابع لازم در راستای تهیه و تدوین بودجه برنامه محور و مبتنی بر واقعیت را از خواسته های شورای شهر بیان نمودند به نحوی که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شهروندان حقوق شهرداری نیز حفظ گردد. ایشان همچنین جلوگیری از شهرفروشی را مورد تاکید قرار دادند.

اقای مهندس سیفی رئیس کمیسیون بودجه، درآمدپایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر نیز توجه به درآمدهای پایدار در بودجه و برنامه شهرداری را اولویت اول شورای شهر در برنامه های خود عنوان نموده و این موضوع را راهی برای تحقق برنامه های فرهنگی، گردشگری و حمل و نقل شهری که به عنوان اولویت­های بعدی شورای شهر میباشد بیان نمودند. ایشان در همین راستا برگزاری جلسات منظم و فعال کمیسیون درآمدی شهرداری را خواستار شدند.

پس از گزارش مختصر حاضرین، مقرر گردید بررسی کامل پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی طی عملکرد پنج­ماهه شهرداری در جلسه آتی کمیسیون صورت پذیرد.

براساس اعلام معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، از بودجه 18.571 میلیارد ریالی سال 1400 شهرداری، درآمدی معادل مبلغ 5.147 میلیارد ریال برای پنج ماهه ابتدای سال پیش بینی گردیده که شهرداری یزد 96 درصد مبلغ پیش بینی شده خود را محقق نموده است و این در حالی­است که درآمد ناشی از فروش اموال  و املاک در این مدت پنج درصد میزان پیش بینی شده بوده است و اعضای کمیسیون ضمن تقدیر از مجموعه شهرداری، از اهتمام در نگهداری دارایی­های موجود علی رغم مشکلات اقتصادی و مالی، ابراز رضایت نمودند. همچنین در دوره مذکور بیش از 40 درصد مبلغ تخصیص داده شده به ستاد، مناطق و سازمان­ها تعهد و تامین اعتبار گردیده که 64 درصد آن مربوط به ردیف-های عمرانی و پروژه­های سال جاری می باشد.