راه اندازی سامانه ورود و ثبت مکانیزه اطلاعات چک مودیان

راه اندازی سامانه ورود و ثبت مکانیزه اطلاعات چک مودیان

بنا به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد با توجه به قانون جدید چک و تغییر فرمت برگه چک های صیادی و در راستای تسهیل و تسریع در ثبت و عدم وجود مغایرت در اطلاعات چکهای دریافتی مودیان و عملیات مربوطه بعدی، امور خزانه شهرداری یزد با همکاری سازمان فاوا نسبت به تهیه نرم افزار ثبت اطلاعات چک براساس بارکد مندرج در برگه های چک اقدام نمود.

مسئول امور خزانه در این زمینه افزود: با توجه به اینکه بسیاری از اطلاعات شناسایی و هویتی چک های صیادی (رنگ بنفش) در بارکد مندرج بر روی برگه چک موجود می باشد، نرم افزار فوق با استفاده از فناوری QR Reader نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اسناددریافتنی شهرداری اقدام می نماید.

گفتنی است درحال حاضر مراحل پیاده سازی نرم افزار مذکور در شهرداری مرکز انجام گردیده و تا پایان ماه جاری در مناطق پنجگانه و متعاقب آن در سازمان های وابسته عملیاتی خواهد شد.