مهلت استفاده از تخفیفات کلیه عوارض شهرداری پایان بهمن ماه اعلام شد

مهلت استفاده از تخفیفات کلیه عوارض شهرداری پایان بهمن ماه اعلام شد

با پیشنهاد شهرداری یزد و تصویب توسط کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد مهلت پرداخت کلیه عوارض  تا پایان بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد، علی محمد مرتضایی مدیر درآمدهای عمومی گفت: شهرداری یزد بر اساس مصوبه شورای شهر و در راستای رونق و توسعه عمران و آبادانی شهر و همچنین رونق صنعت ساختمان تا 20 درصد تخفیف کلیه عوارض ساختمانی را تا پایان بهمن ماه سال جاری در نظر گرفته است و این تاریخ قابل تمدید نیست.

وی با بیان اینکه شهرداری یزد در حال تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد درآمدهای پایدار است، خاطرنشان کرد: پرداخت عوارض توسط شهروندان از جمله منابع درآمدی شهرداری است که این مهم از راهکارهای بهبود کیفیت زندگی شهری می باشد و با پیشنهاد شهرداری یزد به شورای اسلامی شهر در خصوص ساماندهی مصوبات تخفیف عوارض، مؤدیانی که نسبت به پرداخت عوارض نوسازی تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند از تخفیف 10 درصدی در عوارض سال جاری بهره مند خواهند شد.

مرتضایی افزود: به لحاظ این که شهرداری یک نهاد غیردولتی است و برای بقا و ارتقای کیفیت خدمات خود نیاز به درآمدزایی و استفاده از شیوه‌های نوین دارد، بنا به این علت شهروندانی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه خودرو خود اقدام ننمایند تا دو درصد مشمول دیرکرد ماهیانه عوارض خودرو می شوند.

مدیر درآمدهای عمومی شهرداری یزد تأکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در خصوص میزان تخفیف عوارض تا پایان بهمن ماه سال جاری به غیر از مصوبات فعلی، تخفیف عوارض دیگری اعمال نخواهد شد.

وی به همین دلیل از شهروندان خواست، دریافت پروانه ساختمانی خود را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.