احکام 53 نفر از کارگران اعم از قراردادی و رسمی به گروه بالاتر ارتقاء یافت

احکام 53 نفر از کارگران اعم از قراردادی و رسمی به گروه بالاتر ارتقاء یافت
عبدالرضا روشن مدیر امور اداری شهرداری یزد با اشاره به برگزاری سومین جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل کارگری مورخ 27/10/90 در شهرداری یزد افزود: در بهمن ماه سال جاری احکام 53 نفر از کارگران اعم از قراردادی و رسمی انتصاب و یا به گروه بالاتر ارتقاء یافتند.
مدیر امور اداری شهرداری یزد با اشاره به بررسی 101 پرونده کارگران خدوم شهرداری یزد تصریح کرد: از بین 76 پرونده پیشنهادی، 53 پرونده در جلسه کمیته طبقه بندی مشاغل جهت انتصاب و یا ارتقاء به گروه بالاتر مورد موافقت اعضای کمیته تحول اداری قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان این مطلب که در بهمن ماه سال جاری احکام نامبردگان اعم از انتساب یا ارتقاء گروه با تاریخ اجرای 01/01/90 صادر گردیده است گفت: در این جلسه با 23 پرونده به دلیل کمبود مدرک تحصیلی موافقت نشد و مقرر شد پس از اصلاح گواهی ها(مدت حضور در جبهه، عضویت در بسیج و ...) بررسی آنها به جلسات بعدی موکول گردد.