ارائه گزارش عملکرد کمیته تحول اداری شهرداری به شهردار یزد


اعضای کمیته تحول اداری شهرداری یزد در آغازین روزهای شروع به کار محمدرضا عظیمی زاده، شهردار یزد گزارش یک ساله کمیته تحول اداری و دستاوردهای این کمیته را ارائه نمودند.

در ابتدا محمدرضا پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد مصوبات کمیته را در محورهای زیر بیان نمود:

1-        موافقت با نقل و انتقال بیش از 25 نفر از همکاران بین مرکز، مناطق و نواحی و 7 نفر از دیگر ادارات به شهرداری یزد و مخالفت با نقل و انتقال بیش از 30 نفر از متقاضیانی که شرایط لازم را نداشته اند.

2-     بازدید اعضای کمیته از سازمان ها و واحدهای شهرداری

3-     تصمیم گیری در مورد تبدیل وضعیت افراد

4-     پیشنهاد انتصاب مسئول جدید کمیسیون ماده 100

5-     تصویب ایجاد زیر سیستم کمیسیون ماده 100 با زیر سیستم اداری و مالی

6-      تعیین تکلیف ساختمان قدیم ترمینال

7-     کاهش رانندگان و خودروهای واحد نقلیه از 45 به 35 دستگاه.

8-     توزیع عادلانه خودرو بین مناطق

9-     نصب کارتکس حضور و غیاب و نظارت مستمر جهت ایجاد نظم در حضور و غیاب پرسنل

10- واگذاری دبیرخانه منطقه یک به عنوان اولین قسمت جهت واگذاری به بخش خصوصی

11- تصویب سفرهای کاری مسئولین و کارمندان به خارج از استان از طریق زمینی غیر از شهردار و معاونین

12- الزام کلیه پرسنل به رعایت قوانین و مقررات اداری یا حتی افراد ماًمور به خدمت در شهرداری.

13- بررسی صدور کارت شناسایی جامع(کارت حضور و غیاب ، کارت شناسایی و ...) برای پرسنل

14- ساماندهی پرونده های راکد تخلفات ساختمانی موجود در منطقه 3

وی همچنین پیشنهادات خود را بر اساس اهداف و سیاست های مدیران شهری این گونه بیان کرد:

1-     پیشنهاد انعقاد قرارداد جهت اجرای معاینات ادواری پرسنل شهرداری

2-     ارائه پیشنهاد جهت ایجاد اورژانس شهرداری

3-     پیشنهاد اجرای پروژه های ساماندهی بایگانی پرونده های کمیسیون ماده صد و پرونده های پرسنلی

4-     پیشنهاد امور قابل برون سپاری در شهرداری

5-     بررسی راهکارهای نظارت بر تعطیل کاری ها

6-      برنامه ریزی جهت عیادت از پرسنل همچنین تصویب کمک رفاهی به مبلغ 500/000 ریال در هنگام عیادت

7-     استقرار شهرداری الکترونيک

8-     عدالت استخدامي و نظام پرداخت

9-     ساماندهي نيروي انساني

10- تمرکز زدايي

11- سلامت اداري

12- اصلاح ساختار و فرايندها

13- توانمند سازي و آموزش فرهنگي و تخصصي منابع انساني

14- تقويت مديريت و توان کارشناسي و ارتقاء روحيه خودکنترلي

15- خدمت رساني به مردم و تکريم ارباب رجوع

پس از ارائه گزارش مصوبات، پیشنهادات و اهداف کمیته تحول اداری شهردار، اهم موضوعات قابل بررسی توسط کمیته را به شرح ذیل بیان نمود.

1-     اطلاح فرایندها

2-     تشکیل کمیسیون آزادسازی و توافقات بزرگ در مرکز

3-     اهمیت دادن به شهرداری الکترونیک

4-     سلامت استخدامی

5-     حفظ حرمت افراد

6-      آموزش و پژوهش

7-     استفاده از همه پتانسیل ها و نیروهای شهرداری

8-     تکریم ارباب رجوع در مناطق

در خاتمه اعضای کمیته تحول ضمن خیر مقدم مجدد به شهردار خواهان ارائه طریق و رهنمودهای بیشتر شهردار و اهمیت دادن به جایگاه کمیته تحول در راستای نیل به اهداف عالی سازمانی شدند.