اطلاعات تکمیلی بودجه مصوب سال 90 و 91، عملکرد سال 90 شهرداری یزد، سازمان های تابعه و شورای اسلامی شهر یزد در سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های کشور وارد شد.

اطلاعات تکمیلی بودجه مصوب سال 90 و 91، عملکرد سال 90 شهرداری یزد، سازمان های تابعه و شورای اسلامی شهر یزد در سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های کشور وارد شد.

بنا به گزارش حوزه امور مالی استانداری یزد که طی نامه شماره 29514 مورخ 18/04/1391 واصل گردیده اعلام شد که کلیه شهرداری ها نسبت به تکمیل سامانه بودجه و ورود اطلاعات بودجه و عملکرد بودجه شهرداری و شورای شهر و سازمان های وابسته برای سالهای 90 و 91 به این سامانه تا تاریخ 20/04/91 اقدام نمایند، بر این اساس با همت مدیریت امور مالی و مسئولین بودجه شهرداری و هماهنگی های لازم با سازمان های تابعه شهرداری و شورای محترم اسلامی این مهم انجام شد و  در مدت زمان تعیین شده کلیه اطلاعات تکمیلی در سامانه وارد شده و به استانداری ارسال گردید.