اعلام آمادگي شهرداري يزد در بحث ايجاد سرمايه گذاري و توسعه مشاركت ها

اعلام آمادگي شهرداري يزد در بحث ايجاد سرمايه گذاري و توسعه مشاركت ها
در نشستی که به منظور اعلام آمادگي شهرداري يزد در اجرائی نمودن طرح مشارکت شهرداری ها در بخش سرمایه گذاری در دفتر معاون اداري و مالي شهرداري يزد با حضور كارشناسان شهرداري و نماينده استانداري در امور سرمايه گذاري شهرداري ها     تشكيل گرديد، معاون اداری و مالی شهرداری یزداز اعلام آمادگي شهرداري يزد در اجرائي نمودن طرح مشاركت شهرداري ها در بخش سرمايه گذاري خبر داد.
پیرنیا در ادامه این نشست به نقش و هدف طرح در ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها توضيحاتي را بیان نمود و از پتانسيل هاي موجود شهرداري يزد مبني بر جلب و فراهم نمودن بسترهاي مناسب جهت ايجاد مشاركت و سرمايه گذاري در زمينه هاي عمراني و ...، به ايراد سخن پرداخت.
وی اظهار اميدواري كرد شهرداري يزد بتواند همگام با شهرداري هاي كلان شهر كشور در بحث مشاركت و سرمايه گذاري حضوری فعال و گسترده داشته باشد.
 در ادامه آقاي بالاكتفي نماينده استانداري نكاتي را پيرامون دستورالعمل ابلاغي در خصوص سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري ها بيان نمود و از برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي مشاركت هاي شهرداري ها در بحث سرمايه گذاري در آينده نزديك خبر داد.
وی در ادامه گفت: شهرداري يزد جهت معرفي پتانسيل هاي سرمايه گذاري خود در محل نمايشگاه حضور فعال خواهد داشت.
 در پايان مقرر گرديد با توجه به اهميت موضوع، كار گروه مشاركت سرمايه گذاري شهرداري هاي استان با محوريت استانداري و حضور نمايندگان شهرداري يزد تشكيل گردد.