افتتاح و راه اندازی جایگاه های CNG شهرداری یزد

افتتاح و راه اندازی جایگاه های CNG شهرداری یزد
علیرضا ابوئی مشاور امور مشارکت های اداری و مالی و مسئول امور CNG طی گزارشی از راه اندازی و بهره برداری 4 جایگاه CNG در سطح شهر یزد خبر داد و گفت با پیگیری های به عمل آمده از سوی شهرداری یزد و با مشارکت شرکت فراورده های نفتی ایران و با همکاری و مساعدت مدیریت بخش استان جایگاهای پایانه مسافربری و فلکه چهارم آزادشهر و دخمه و همچنین ولی عصر(جنب پارک بزرگ شهر)به افتتاح و بهره برداری رسید.
وی همچنین با اشاره به این مطلب افزود: با افتتاح این جایگاه ها ظرفیت خدمات رسانی در بخش CNG شهرداری یزد در سطح شهر 30درصد افزایش خواهد یافت.
وی در پایان از همیاری و همکاری کلیه عزیزانی که در سرانجام رساندن خدماتی دیگر از دولت عدالت محور با شهرداری نقش داشتند کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورد.
در حال حاضر تعداد جایگاه های CNG تحت مالکیت و مدیریت شهرداری یزد در سطح شهر یزد 11 جایگاه می باشد.