انتصاب مدير درآمدهاي عمومي


انتصاب مدير درآمدهاي عمومي

مهندس عظیمی زاده با صدور ابلاغی مهندس محمدحسین دهستانی اردکانی را به عنوان سرپرست مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری منصوب نمود.

وی در این ابلاغ بر برنامه ریزی و ساماندهی در جهت وصول درآمدها و تحقق بودجه مصوب شهرداری، مطالعه و پیشنهاد منابع درآمدی پایدار، نظارت بر عملکرد کمیسیون های مرتبط تأکید کرده است.

شهردار یزد در مراسم معارفه سرپرست مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری نیز اظهار داشت: هدف حاکم کردن نوعی نگرش جدید در سیستم است.

وی گفت: مجموعه های شهرداری باید با هم هماهنگ باشند و یکدست در راستای هدفی خاص گام بردارند.

شهردار منتخب چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد همچنین رعایت حساسیت های اداره درآمد و سیاست گذاری مناطق شهرداری، تعرفه عوارض، ایجاد تحول درآمدی و هدف گذاری کسب درآمد در سال آینده و هماهنگی بین واحدهای زیرمجموعه اداری و مالی را خواستار شد.

شهردار یزد ادامه داد با توجه به رزومه آقای دهستانی انتظار می رود با نظم و حسن سلوک با مردم و مدنظر قرار دادن منابع متقابل مردم و شهرداری در سرمایه گذاری و درآمد منشأ اثر و تحول باشند.