انتصاب مدیر امور مالی شهرداری یزد به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره سازمان اتوبوسرانی

انتصاب مدیر امور مالی شهرداری یزد به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره سازمان اتوبوسرانی

سیدجعفر دشتکی مدیر امور مالی شهرداری یزد طی حکمی از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی و جانشین رئیس شورا به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره آن سازمان منصوب شد.