انتصاب مهندس كشفي به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداري

انتصاب مهندس كشفي به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداري
شهردار یزد به موجب حکمی آقای ابوالفضل کشفی را با حفظ سمت مدیریت منطقه یک شهرداری به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداری یزد منصوب نمود.
معاون اداری و مالی شهرداری نیز در پیامی ضمن تبریک به آقای مهندس کشفی از زحمات آقای مهندس مشایخی در دوران مدیریت شهرداری منطقه سه قدردانی نمودند.
لازم بذکر است آقای مهندس ابوالفضل کشفی از سال 86 لغایت 89 به عنوان مدیر شهرداری منطقه سه مشغول به خدمت بوده است.