اولین همایش آموزش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی


مدیرامور اداری شهرداری یزد اظهار داشت: این همایش با همکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و شهرداری یزد در فرهنگسرای شهرداری و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، رئیس شورای اسلامی شهر یزد، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری، شهرداریزد و حدود 250 نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی برگزار گردید که پس از ارائه صحبت های مدعوین کارگاه آموزشی در زمینه های قوانین و مقررات استخدامی، IT، مالی و درآمد تشکیل جزوات آموزشی ارائه شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان، این جزوات را در یک دوره آموزشی غیر حضوری مطالعه و امیدواریم آمادگی لازم جهت انجام آزمون در تاریخ 03/08/91 را دارا باشند. این آموزش جزء آموزش بدو خدمت پذیرفته شدگان می باشد.

با توجه به نظر مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری پذیرفته شدگان می بایست یک دوره کارورزی به مدت یکماه را در واحد پذیرفته شده گذرانده و پس از آن خدمت خود را رسماً شروع نمایند.

همچنین مقرر شد در طی ماههای آتی و بر حسب رشته های شغلی پذیرفته شدگان جدید دوره های آموزش تخصصی با استفاده از مدرسان مرتبط برگزار شود.