بازدید هیئت کارشناسان مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی شهرداری مشهد از شهرداری یزد

بازدید هیئت کارشناسان مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی شهرداری مشهد از شهرداری یزد

هیئت کارشناسان مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی شهرداری مشهد آذرماه امسال از شهرداری یزد بازدید کردند. در این بازدید که به منظور آشنایی با فعالیتها، عملکردها و پروژه ها و استفاده از تجربیات شهرداری یزد انجام شد 6نفر از کارشناسان مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی شهرداری مشهد حضور داشتند.

از جمله برنامه های این بازدید می توان به حضور بر مزارشریف سومین شهید محراب ، دیدار با ریاست شورای اسلامی شهر یزد و نشست با معاون اداری و مالی، معاون معماری و شهرسازی، معاون فنی و عمرانی، مدیر اداره درآمدهای عمومی، مدیر عامل سازمان آرامستان ها، و بازدید از اماکن تاریخی یزد اشاره کرد.

لازم به ذکر است آقای پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد در این نشست با اشاره به اهمیت حوزه مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی اعلام کرد این حوزه با حفظ حقوق بیت المال و حذف نارضایتی ارباب رجوع، وظیفه مهم حفظ حرمت پرسنل و جایگاه شهرداریها را نیز به عهده دارد.

وی خاطر نشان کرد شهرداری ها می بایست مسیرهای اولیه برای حذف و کاهش موارد تنش زا و نارضایتی ها را در شهرداری فراهم سازند.