برگزاری نشست تخصصی و آموزشی آیین نامه معاملات شهرداری تهران

برگزاری نشست تخصصی و آموزشی آیین نامه معاملات شهرداری تهران
نشست تخصصی و آموزشی آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران در شهرداری یزد توسط معاونت اداری مالی برگزار گردید.  
در پی تصویب قانون 12515/234 مورخ 31/2/90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به مراکز استان ها و کلانشهرها,معاونت اداری مالی شهرداری نسبت به برنامه‌ریزی و هماهنگی برکزاری آموزش دوره مذکور با همکاری شرکت خدمات مالی شهر و آقای دکتر پورزرندی معاون محترم مالی و اداری شهرداری تهران و دبیرخانه کلانشهرهای کشور اقدام نمود.
این نشست آموزشی بمدت 2 روز از ساعت 12 الی 19 در روزهای 11و12 آبانماه سالجاری جهت آشنائی کلیه حوزه ها برگزار گردید که با استقبال جمع کثیری از معاونین محترم شهردار و مدیران مناطق و سازمانها و کارشناسان امورمالی، امورقراردادها، حقوقی و حسابرسی روبرو شد.
 

درابتدا این جلسه آقای حاتمی مشاور معاون مالی و اداری شهرداری تهران و دبیر کمیته معاونین مالی و اداری کلانشهرها با شرح قانون شهرداریها و نحوه تسری آئین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران پرداخته و در ادامه بحث به بررسی ابهامات و مغایرتهای موجود در آئین‌نامه مالی شهرداریها و آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران و مقایسه با معاملات در دولت اشاره نمودند.
سپس با تدریس دستورالعمل معاملات در شهرداری تهران به نقطه نظرات و سوالات حاضرین پاسخ دادند.
شایان ذکر است شهردار محترم یزد جناب آقای میروکیلی با حضور در جلسه مذکور ضمن خوش آمد گویی به مدرسین و مدعوین دوره از جناب آقای پیرنیا در زمینه نحوه و لزوم اجرای این نشست تخصصی - آموزشی تشکر و قدردانی نمودند.