بودجه پیشنهادی سال 91 سازمان پارک ها و فضای سبزتصویب شد.

بودجه پیشنهادی سال 91 سازمان پارک ها و فضای سبزتصویب شد.
در جلسه شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداري يزد بودجه پیشنهادی سال 91 سازمان به مبلغ 61,990,000,000 ریال به تصویب رسید.
در این نشست که شهردار و معاون اداری و مالی شهرداری و دیگر اعضای شورای سازمان پارکها حضور داشتند با توجه به فعالیت های آقای صفدرپور در طول مدت سرپرستی، نامبرده بعنوان مدیرعامل سازمان برای مدت سه سال انتخاب شد.
از دیگر مصوبات این نشست می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-پیگیری و تحویل زمین در محدوده جاده فولاد آلیاژی و ایجاد فضای سبز با درختان بادشکن.
2- اعمال نرخ تعرفه فروش آب در شش ماهه اول سال 90 با همان نرخ شش ماهه دوم سال 89 .
3-ساماندهی و بهینه نمودن فضای سبز و تجهیزات پارک شهدای هفتم تیر، پارک شادی و میدان صاحب الزمان.
لازم بذکر است در پایان گزارش عملکرد مالی 9 ماهه سال 90 سازمان پارکها و فضای سبز که توسط هیئت مدیره به تصویب رسیده بود پس از بررسی به تایید نهایی اعضای شورای سازمان رسید.