تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در ابتدای سال 91

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در ابتدای سال 91
مدیر امور اداری شهرداری یزد از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در شهرداری وسازمان های تابعه تا اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
اقای روشن در ادامه افزود: امور اداری شهرداری پیرو نامه شماره 860 مورخ 09/01/91 مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری یزد و در راستای اجرای جزء ((ب)) بند 1 تصویب نامه شماره 212371 الف 47643 ﻫ  مورخ 1/11/90 هیات محترم وزیران پرونده 149 نفر از پرسنل این شهرداری و سازمان های تابعه خود را تکمیل و جهت بررسی و تائید نهایی به امور شهری و استانداری یزد ارسال نموده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پس از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول، طبق دستورالعمل مرحله اول اجرای تصویب نامه مذکور در خصوص تبدیل  وضعیت شاغلین در مشاغل کارشناسی، کارمندی و پشتیبانی با رعایت شرایط احراز (سابقه کار بیش از یک سال، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم) قابل اجرا  می باشد، با ابلاغ دستورالعمل مرحله دوم سایر نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری مشمول تبدیل وضعیت شده به محض ابلاغ اقدام لازم به عمل خواهد آمد.