تخفیف 20 درصدی بهای خدمات مدیریت پسماند در سال 91


محمدرضا دشتی مدیر اداره درآمد شهرداری یزد از آخرین فرصت استفاده از تخفیفات نقدی 20درصدی تا پایان شهریور ماه سال جاری  خبر داد.

مدیر اداره درآمد شهرداری یزد گفت: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مؤدیانی که حداقل 40درصد بدهی خود را به شهرداری پرداخت نمایند به نسبت پرداخت نقدی از 20درصد تخفیف عوارض و بهای خدمات پسماند بهره مندخواهند شد.

دشتی هدف از انجام این اقدام را ارايه فرصت طلايي پرداخت عوارض و نيز ترغيب و تشويق شهروندان بیان نمود.

وی خاطرنشان کرد با توجه به تسهیلات در نظرگرفته شده و تخفیفات عوارض توسط شهرداری شایسته است همشهریان یزدی از این فرصت به نحو احسن استفاده نمایند.ضمناً مهلت فوق تمدید نخواهد شد.