تخفیف 80 درصدی بهای خدمات مدیریت پسماند اماکن مسکونی در سال 91

تخفیف 80 درصدی بهای خدمات مدیریت پسماند اماکن مسکونی در سال 91

محمدرضا دشتی مدیر درآمد شهرداری از تخفیف 80 درصدی بهای خدمات پسماند خانگی سال 91 شهروندانی که عوارض نوسازی سال 91 و قبل از آن را در شش ماهه اول سال پرداخت نمایند خبر داد.

وی هدف از انجام این اقدام را ارايه فرصت طلايي پرداخت عوارض و نيز ترغيب و تشويق شهروندان بیان نمود.

مدیر امور درآمد شهرداری یزد در ادامه نیز از تخفیف 30 درصدی هزینه خدمات خانگی سال 91 مؤدیانی که قبوض نوسازی خود را در شش ماهه دوم سال 91 پرداخت نمایند خبر داد و افزود: بهای خدمات پسماند خانگی در سال 91 بر اساس 67% مبلغ واقعی محاسبه می گردد و در صورت عدم پرداخت بهای خدمات مذکور در سال 1391، بهای خدمات پسماند سال 91 در سال 92 با ضریب 100 درصد محاسبه خواهد شد.