دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد

دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد
براساس آئین نامه آموزش های علمی_کاربردی و به استناد بخشنامه شماره 18053/87/م 27/03/1387 معاون محترم نظارت و سنجش دانشگاه علمی کاربردی و نامه شماره 2161/87/ی ز مورخ 10/04/1387 سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری وتحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مهرماه 1387 تاسیس شده و بر اساس قوانین،مصوبات و مقررات مربوطه اداره میشود .مركزعلمي-كاربردي شهرداري از سال 1387 با اخذ مجوز لازم از دانشگاه جامع علمي و كاربردي و با عنايت به همت و مساعدت جناب آقاي مهندس ميروكيلي شهردار محترم يزد و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر يزد و همچنين همكاري و همت اعضاء محترم هيئت مديره و شوراي سازمان،‌ اين مركز آموزشي تأسيس گرديد.
اهداف:
1-    ارتقاء و انتقال دانش کار
2- ایجاد مهارت های شغلی به منظور افزایش بهره وری
3- شناسایی و ارتقاء معلومات و تجارب شاغلان حرف و مشاغل گوناگون
4- ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش کار
5- تأمین نیازهای آموزشی- کاربردی پرسنل شهرداری و سایر سازمان های وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یزد و دیگر شهرستان ها به منظور ارتقاء سطح دانش، آگاهی های فنی و تخصصی آنها وتأمین و تربیت نیروی انسانی و متخصص مورد نیاز در زمینه های مورد اشاره در شهرداری ها و سازمان های تابعه آن.