دوره های آموزشی کمیسیون ماده 100 و 99 وبررسی ضوابط طرح تفصیلی و پروانه های ساختمانی برگزار شد.

دوره های آموزشی کمیسیون ماده 100 و 99 وبررسی ضوابط طرح تفصیلی و پروانه های ساختمانی برگزار شد.

در راستای اجرای سیاست های آموزشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به منظور پرورش و نوسازی نیروی انسانی فنی شاغل در دستگاهها، دوره های آموزشی کمیسیون ماده 100 و 99 و بررسی ضوابط طرح تفصیلی و پروانه های ساختمانی برگزار شد.

دراین دوره آموزشی که شهرداری یزد میزبان کارشناسان فرمانداری و شهرداری های استان بود از سوی دفتر فنی استانداری و با همکاری واحد آموزش شهرداری یزد برگزارگردید.

خاطر نشان می شود این دوره ها از 27 بهمن ماه سال جاری به مدت 2 روز در 16 ساعت آموزشی در محل ساختمان مدیریت آموزش و پژوهش استانداری یزد برگزار شد.