شروع به کار ساماندهی بایگانی پرونده پرسنلی شهرداری یزد

شروع به کار ساماندهی بایگانی پرونده پرسنلی شهرداری یزد
عبدالرضا روشن مدیر امور اداری شهرداری یزد از شروع به کار پروژه ساماندهی بایگانی 900 پرونده پرسنلی شهرداری یزد خبرداد.
مدیر امور اداری شهرداری یزد افزود: در اين پروژه که از 16ام خرداد ماه سال جاری آغاز شده است 900 پرونده پرسنلی بازنشستگان، از کار افتادگان، کارمندان و کارگران رسمی و غیررسمی مکانیزه خواهد شد.
 وی فازهای انجام پروژه را به ترتيب تجميع، تفکیک، شماره گذاری، اسکن، استخراج، بستن، ورود اطلاعات و ... بيان نمود و اظهار داشت: هم اکنون فاز تفکیک و شماره گذاری پرونده ها در حال اجرا می باشد.