شروع دوره آموزش حسابداری شهرداری ها به شیوه نوین

شروع دوره آموزش حسابداری شهرداری ها به شیوه نوین
به منظور شناسایی مطالبات و بدهی های شهرداری و شفاف سازی صورت های مالی جهت گزارش دهی به شهروندان و مدیران شهری، پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی تعدیل شده به موازات اجرای بودجه برنامه ای و شیوه حسابداری مرسوم در شهرداری ها، در سال جاری در شهرداری شروع گردیده و به همین منظور دوره آموزشی مربوطه با حضور کلیه مدیران مالی شهرداری و سازمان های تابعه درصبح روز دوشنبه 02/05/91 شروع گردید.
در این دوره آموزشی که با هدف مشارکت شرکت کنندگان درآموزش پیشنهاد گردید در جلسات روز دوشنبه هر هفته یک سؤال عمومی مطرح و به قید قرعه به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح را داده اند جایزه ای از طرف سازمان فاوا اهدا گردد.
در همین راستا با پیشنهاد معاونت اداری و مالی مقرر شد در هر جلسه سؤالات کلیدی و اساسی طرح و در پایان دوره آموزشی یک سؤال به عنوان سؤال برتر انتخاب و چنانچه شرکت کنندگان بتوانند پاسخ لازم را ارائه و اعضای کارگروه را متقاعد نمایند یک نفر به همراه خانواده به قید قرعه به مشهد مقدس عزیمت نمایند.