شهرداری یزد تخفیف 20درصدی را جهت تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی در نظر گرفت.

شهرداری یزد تخفیف 20درصدی را جهت تشویق مؤدیان به پرداخت نقدی در نظر گرفت.

محمدرضا دشتی مدیر امور درآمدهای شهرداری یزد از تخفیف 20درصدی به کلیه مؤدیانی که کل بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال جاری به صورت نقدی پرداخت نمایند خبر داد.

  مدیر امور درآمدهای شهرداری اظهار داشت: مؤدیانی که قادر به پرداخت نقدی عوارض به شهرداری نمی باشند می توانند با پرداخت حداقل 40درصد کل بدهی به نسبت پرداخت نقدی از تخفیف فوق استفاده نمایند.

خاطرنشان می شود عوارض نوسازی، خودرو، عوارض قانون تجمیع، مالیات بر ارزش افزوده، حق مشرفیت، آراء کمیسیون ماده 77 و ماده 100 شهرداری و بهای خدمات پسماند خانگی و آتش نشانی خانگی مشمول تخفیف نمی گردند.