صدور ابلاغ محمدرضا دشتی به عنوان عضو کمیسیون حراج شهرداری

صدور ابلاغ محمدرضا دشتی به عنوان عضو کمیسیون حراج شهرداری

محمدرضا دشتی مدیراداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد طی حکمی به عنوان عضو کمیسیون حراج شهرداری منصوب شد.