صدور ابلاغ محمدرضا دشتی به عنوان عضو کمیسیون مزایده شهرداری

صدور ابلاغ محمدرضا دشتی به عنوان عضو کمیسیون مزایده شهرداری

محمدرضا دشتی مدیراداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد طی حکمی به عنوان عضو کمیسیون مزایده شهرداری منصوب شد.