صدور مجوز رسمی هفته نامه شهرداری یزد


مهدی قاضی نسب سردبیر نشریه یزدآوا از صدور مجوز رسمی هفته نامه شهرداری یزد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

قاضی نسب گفت: به دنبال پیگیری های مکرر و مکاتبات متعدد شهرداری یزد طی سال های گذشته با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد سرانجام هیأت نظارت بر مطبوعات کشور در جلسه مورخ 16/05/1391 خود،  مجوز رسمی "هفته نامه یزد آوا" را به صورت عمومی و سراسری  صادر نمود.

وی در ادامه افزود: مجوز این نشریه با صاحب امتیازی"شهرداری یزد" و مدیرمسئولی "شهردار یزد" با روش خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی و نیز با گستره توزیع استانی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات کشور صادر گردیده است.

شایان ذکر است با توجه به موقعیت و جایگاه مدیریت شهری در ارتباط مستقیم با شهروندان، ضرورت در اختیار داشتن رسانه مکتوب می تواند به عنوان یک ظرفیت و فرصت ارزشمندی برای شهرداری یزد جهت اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی موثر برای شهروندان فرهنگ دوست یزدی به شمار آید.

خاطر نشان می گردد: قبل از صدور مجوز رسمی "هفته نامه یزدآوا" در سال جاری، بولتن داخلی شهرداری یزد(نشریه یزدآوا) از سال 1379 و در زمان مدیریت شهرداران گذشته به صورت متناوب منتشر گردیده که به مدت 12 سال قریب به 100 شماره نشریه به صورت داخلی انتشار یافته است.