صدور مجوز رسمی هفته نامه شهرداری یزد

صدور مجوز رسمی هفته نامه شهرداری یزد

مهدی قاضی نسب سردبیر نشریه یزدآوا از صدور مجوز رسمی هفته نامه شهرداری یزد از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

قاضی نسب گفت: به دنبال پیگیری های مکرر و مکاتبات متعدد شهرداری یزد طی سال های گذشته با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد سرانجام هیأت نظارت بر مطبوعات کشور در جلسه مورخ 16/05/1391 خود،  مجوز رسمی "هفته نامه یزد آوا" را به صورت عمومی و سراسری  صادر نمود.

وی در ادامه افزود: مجوز این نشریه با صاحب امتیازی"شهرداری یزد" و مدیرمسئولی "شهردار یزد" با روش خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی و نیز با گستره توزیع استانی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات کشور صادر گردیده است.

شایان ذکر است با توجه به موقعیت و جایگاه مدیریت شهری در ارتباط مستقیم با شهروندان، ضرورت در اختیار داشتن رسانه مکتوب می تواند به عنوان یک ظرفیت و فرصت ارزشمندی برای شهرداری یزد جهت اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی موثر برای شهروندان فرهنگ دوست یزدی به شمار آید.

خاطر نشان می گردد: قبل از صدور مجوز رسمی "هفته نامه یزدآوا" در سال جاری، بولتن داخلی شهرداری یزد(نشریه یزدآوا) از سال 1379 و در زمان مدیریت شهرداران گذشته به صورت متناوب منتشر گردیده که به مدت 12 سال قریب به 100 شماره نشریه به صورت داخلی انتشار یافته است.