محورهای سخنرانی استاندار در مراسم تودیع و معارفه شهردار یزد

محورهای سخنرانی استاندار در مراسم تودیع و معارفه شهردار یزد

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد طی نامه ای محورهای سخنرانی استاندار را در مراسم تودیع و معارفه شهردار یزد که در تاریخ 16/06/91 برگزار شد به شرح ذیل جهت اجرایی و عملیاتی شدن به شهردار یزد اعلام نمود.

1-   تعامل با شورای اسلامی شهر

2-     تعامل با مدیران شهرداری و استفاده بهینه از پتانسیل موجود در شهرداری

3-     تعامل و همکاری با مدیران استانی به ویژه مدیران مرتبط با مدیریت شهری

4-     توجه به مسائل و مشکلات محلات شهر و تلاش در زمینه حل آن ها به ویژه مناطق محروم

5-     رسیدگی به بافت تاریخی شهر و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در بازسازی بافت های فرسوده

6-      تلاش در زمینه تکمیل مطالعات پروژه مترو و تسریع در پیگیری های اداری

7-     ضمن سرعت بخشیدن به موضوعات عمران شهری عدم از غفلت از مقوله امور فرهنگی و توجه جدی به آن خصوصاً فرهنگ ایثار و شهادت

8-     تنظیم سند چشم انداز شهر یزد، با همکاری شورای اسلامی شهر و ارائه آن در یکی جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

9-     فراهم کردن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در پروژه های مختلف شهرداری