مدیر امور درآمد شهرداری یزد به عنوان کارشناس برتر کمیته تخصصی درآمد سال 1390 شهرداری ها استان انتخاب شد.

مدیر امور درآمد شهرداری یزد به عنوان کارشناس برتر کمیته تخصصی درآمد سال 1390 شهرداری ها استان انتخاب شد.
مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری یزد طی حکمی ضمن ابراز خرسندی از انتخاب شایسته محمدرضا دشتی به عنوان کارشناس برتر کمیته تخصصی درآمد سال 1390 شهرداری های تابعه استان یزد از خدمات و تلاش های ارزنده و قابل تقدیر محمدرضا دشتی قدردانی نمود.