مرحله دوم توزیع قبوض عوارض نوسازی مؤدیان یزدی مربوط به سال 90 بزودی آغاز میگردد

مرحله دوم توزیع قبوض عوارض نوسازی مؤدیان یزدی مربوط به سال 90 بزودی آغاز میگردد
محمدرضا دشتی مدیر اداره درآمدهای عمومی شهرداری یزد بیان نمود: جهت تشویق و ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و بهای خدمات به پیشنهاد شهرداری یزد و تصویب شورای اسلامی شهر، شهروندانی که قبوض نوسازی خود را تا تاریخ 28 اسفندماه سال جاری پرداخت نمایند علاوه بر جایزه خوش حسابی عوارض نوسازی مشمول تخفیف 25درصد بهای خدمات پسماند خواهند شد.
وی اظهار داشت: این تخفیف کمتر از مرحله اول می باشد ولی فرصت طلایی برای مؤدیانی می باشد که نتوانستند در مرحله اول اقدام به پرداخت آن نمایند دشتی در ادامه افزود: بهای خدمات پسماند سال 90 به استناد ردیف 1-47 تعرفه عوارض و بهای خدمات  بر اساس 67% بهای خدمات محاسبه می گردد که در صورت عدم پرداخت تا پایان سال مشمول 100% بهای خدمات خواهند شد.