معرفی سید جعفر دشتکی به عنوان نماینده معاون اداری و مالی در کمیسیون آزادسازی

معرفی سید جعفر دشتکی به عنوان نماینده معاون اداری و مالی در کمیسیون آزادسازی

سید جعفر دشتکی مدیرامور مالی شهرداری یزد طی حکمی به عنوان نماینده معاونت اداری و مالی شهرداری یزد درکمیسیون آزادسازی مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی  معرفی شد.