معرفی محمدرضا دشتی به عنوان نماینده معاون اداری و مالی در خصوص شیوه نامه سرمایه گذاری

معرفی محمدرضا دشتی به عنوان نماینده معاون اداری و مالی در خصوص شیوه نامه سرمایه گذاری

محمدرضا دشتی مدیرامور درآمد شهرداری یزد طی حکمی به عنوان نماینده معاونت اداری و مالی شهرداری یزد در ماده 8 شیوه نامه سرمایه گذاری و امور مشارکت های شهرداری یزد معرفی شد.