نشست هماهنگی نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در شهرداری یزد برگزار شد.

نشست هماهنگی نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در شهرداری یزد برگزار شد.

نشست هماهنگی نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در دفتر سرمایه گذاری و امور مشارکت شهرداری یزد در مورخ 1391/06/11تشکیل شد.

هدف از تشکیل این نشست که با حضور معاونین و کارشناسان شهرداری یزد برگزار گردید به اشتراك گذاشتن نظرات سرمايه گذاري در حوزه هاي شهري بود.

احسان بالاکتفی کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هدف از حضور شهرداری یزد را معرفی پروژه های انجام شده در سطح شهر عنوان نمود. وی نحوه ارائه مشخصات پروژه های مشارکتی جهت معرفی کامل آن به علاقه مندان را به صورت مشروح توضیح داد.

در ادامه این نشست محمدرضا پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد از اهميت نمايشگاه و همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي شهرداري مطالبی را بیان نمود.

معاون اداری و مالی شهرداری یزد در ادامه اظهار داشت: امیدواریم اين همايش و نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي ارزشمندي براي شهرداري یزد و شهروندان یزدی داشته باشد.

پیرنیا در ادامه خواستار تهیه نقشه های معماری و برآورد اقتصادی، عکس و تصویر از محل اجرای پروژه و یا نمونه های مشابه طرح های مشارکتی شد.

خاطرنشان می شود این نمایشگاه از شنبه 18 شهريور ماه سال جاری به مدت چهار روز در محل مركز تالار بزرگ كشور(وزارت كشور) در تهران برگزار مي گردد.