ورود اطلاعات در سامانه بودجه سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور

ورود اطلاعات در سامانه بودجه سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور
اطلاعات بودجه مصوب و عملكرد شهرداري يزد و سازمانهاي تابعه و شوراي اسلامي شهر از سال 1385 لغايت 1389 در سامانه بودجه سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور وارد شد .
بنا بر گزارش حوزه امور مالي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور طي ارسال نامه اي به كليه استانداريها و شهرداريهاي كشور اعلام نمود كه كليه شهرداريهاي زير مجموعه استانداريهاي كشور بايد نسبت به ورود اطلاعات بودجه مصوب و عملكرد 5 سال گذشته خود و سازمانهاي تابعه و شوراي شهر در اين سامانه حداكثر تا مورخ 23/2/1391 اقدام نمايند . همچنين طي همين نامه اعلام نمود تصميم گيريهاي بعدي اين سازمان در كليه مراتب براساس ورود اطلاعات درخواستي خواهد بود .
بر اين اساس اقدامات شايسته اي از سوي مديريت امور مالي و مسؤل بودجه شهرداري و برخي از ديگر كارشناسان اين حوزه صورت پذيرفت و هماهنگي هاي لازم جهت دريافت اطلاعات از سازمانهاي تابعه شهرداري يزد و شوراي محترم اسلامي شهر انجام شد .
در نهايت در مدت زمان تعيين شده كليه اطلاعات درخواست شده در سامانه بودجه وارد شد و مورد تاييد استانداري محترم جهت تصويب و ارائه به سازمان مذكور قرار گرفت .
شايان ذكر است طي نامه بعدي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور به كليه مديران كل دفاتر امور شهري و شوراهاي استانداريهاي كل كشور ، اعلام نمود كه ارسال بودجه هرسال بايستي از طريق سامانه بودجه كشور صورت پذيرد و از اين پس نيازي به ارسال CD اطلاعات بودجه نيست .
طي همين نامه نيز سازمان مذكور اعلام كرد شهرداريهاي كشور بر اساس زمان ورود اطلاعات ،تعداد شهرداريها و صحت اطلاعات وارد شده مورد سنجش قرار گرفته اند كه از اين بين استان يزد درميان سي و يك استان كشور رتبه اول را بدست آورد .