پخش اذان از یازده جایگاه CNG متعلق به شهرداری یزد

پخش اذان از یازده جایگاه CNG متعلق به شهرداری یزد

علیرضا ابوئی مشاور امور مشارکت های معاونت اداری و مالی شهرداری یزد با اشاره به ابلاغ دستور العمل به کلیه سرپرستان جایگاههای CNG متعلق به شهرداری از طنین انداز شدن گلبانگ اذان در یازده جایگاه CNG در سراسر استان یزد خبر داد.

وی اظهار داشت: به منظور ارج نهادن به ارزشهای اسلامی و حفظ شعائر دینی بر آن شدیم شرایطی ایجاد کنیم تا نوای دلنشین و ملکوتی اذان در تمام جایگاه های CNG طنین انداز شود.