پیاده سازی و اجرای روش تعهدی در شهرداری یزد

پیاده سازی و اجرای روش تعهدی در شهرداری یزد
    شهرداری یزد در راستای سیاست های مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و با هدف اصلاح نظام مالی موجود، از بیستم فروردین سال جاری اقدام به پیاده سازی حسابداری به روش تعهدی با رویکرد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  نمود.
به گفته محمدرضا پیرنیا معاون اداری و مالی شهرداری یزد این روش به صورت کاملا مجزا و به موازات روش نقدی و  بودجه برنامه ای موجود پیاده و اجرا خواهد یافت. وی در ادامه تصریح کرد: ثبت فعالیت های غیرنقدی در شهرداری ضمن امکان محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و عملیات شهرداری و سازمان های تابعه ، راهکاری مطمئن جهت برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت توسط مدیران شهری و ابزاری جهت نظارت بهتر در هزینه کرد اعتبارات توسط شورای شهر خواهد بود.  
معاون اداری و مالی در ادامه افزود: این اقدام کم نظیر با همت کارشناسان مالی شهرداری و سازمانهای وابسته و با همکاری و پشتیبانی فنی و فکری مدیریت و کارشناسان سازمان فاوا صورت پذیرفته و با برنامه زمانبندی آغازگردیده است که امید می رود شهرداری یزد بعنوان یکی از شهرداری های موفق در زمینه تغییر مبنای نقدی به تعهدی و پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد شناخته شود.
لازم به ذکر است این معاونت در اقدامی مشابه در بیستم خردادماه سال 89، با همت ستودنی کارشناسان مالی، اداری و درآمدی خود، نسبت به تبدیل یکپارچه سیستم های جزیره ای موجود،  به سیستم های یکپارچه و پیاده سازی نرم افزار اداری و مالی در شهرداری مرکز، مناطق و سازمان های تابعه اقدام نموده که این گام  مهم بسترهای اولیه این اقدام جدید شهرداری را فراهم نموده است.