پیام معاون اداری ومالی بهمناسبت نامگذاری سال 1391

پیام معاون اداری ومالی بهمناسبت نامگذاری سال 1391
 
 
 
در آستانه‌ي بهار طبيعت و در اولين لحظات تحويل سال 1391 رهبر فرزانه انقلاب اسلامي(مدظله) اين سال را در ادامه مجاهدت اقتصادي و حضور جهادگونه ملت ايران در عرصه‌هاي اقتصادي و ضرورت ادامه اين نهضت عظيم بنام سال ((توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني)) نامگذاري نمودند.
 
به فضل پروردگار توانا معاونت اداري و مالي شهرداري يزد در نظر دارد در سال جاري با اتكاء به همت و پشتكار والاي همه همكاران محترم در جهت ارتقاء سطح علمي كاركنان با استفاده از دانش و تكنولوژي ايراني گام‌هاي جهادگونه اي بردارد كه اين مهم جز با مؤدت و همدلي يكايك عزيزان ميسر نخواهد شد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       به اميد اعتلا و بالندگي ايران اسلامي    
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                         محمدرضا پیرنیا