چهارمین همایش مالیه شهرداری ها در تهران برگزار شد

چهارمین همایش مالیه شهرداری ها در تهران برگزار شد
چهارمین همایش مالیه شهرداری ها، با رویکرد تامین مالی، مشکلات و راهکارها با همکاری شهرداری تهران و دانشگاه صنعتی شریف 14 و 15 دیماه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
ارتقاء دانش علمي دست اندرکاران ماليه شهری در زمینه روش های نوین تامین مالی، آشنایی مدیران و کارشناسان شهرداری با مباحث مشارکت عمومی و خصوصی و تبادل تجربیات در حوزه تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی از اهداف برگزاری اين همایش بود.
 از دیگر اهداف این همایش آشنایی شهرداری ها با یافته های جدید علمی در بعد ملی و بین المللی و شناخت، تحليل و ارزيابي وضعيت کنوني، تنگناها و مشکلات شهرداري‏ها در خصوص تامین مالی پروژه‏های شهری و همچنین ارائه راهکارهاي مناسب ایجاد ارتباط و تعامل بین متخصصان و موسسات علمی با دستگاههای اجرایی به خصوص شهرداری ها در جهت ارتقای نظام مالی را می توان برشمرد.
برپایی کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی مرتبط به منظور استفاده از دانش روز جهانی و آشنایی با سبک های نوین در رابطه با مکانیزم مالیه شهری از دیگر برنامه های جنبی این همایش بود.
در این همایش دکتر چمران رئیس شورای اسلامی، پورزندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران و روستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی نمودند.
لازم به ذکر است این همایش که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه اداری و مالی شهرداری های کشور برگزار شد ،مدیران و کارشناسان حوزه اداری و مالی شهرداری یزد نیز حضوری پررنگ داشتند.