صدور ابلاغ سیدجعفر دشتکی به عنوان عضو کمیته جمع بندی بدهی های شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری یزد

صدور ابلاغ سیدجعفر دشتکی به عنوان عضو کمیته جمع بندی بدهی های شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری یزد

سید جعفر دشتکی مدیرامور مالی شهرداری یزد طی حکمی به عنوان عضو کمیته جمع بندی بدهی های شهرداری و سازمان های تابعه منصوب شد.