مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های استان برای معرفی یزد به جهانیان تاکید کرد

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های استان برای معرفی یزد به جهانیان تاکید کرد

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد در نشست شورای راهبردی دفتر استانی یونسکو بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های استان برای معرفی یزد به جهانیان تاکید کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جعفر امین مقدم در نشست شورای راهبردی دفتر استانی یونسکو که با حضور استاندار و اعضای این شورا برگزار شد، بر فعالیت جدی این دفتر در یزد به عنوان یک فرصت با همکاری بخش‌های مختلف تاکید کرد.

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد گفت: آیین‌نامه تاسیس و فعالیت این نهاد، دهم دیماه  ۱۳۹۷ تدوین شد که بر اساس آن وظایف تعریف شده انجام می‌شود.

وی افزود: برای تحقق اهداف و برنامه‌ها به خصوص معرفی استان به جهانیان با بهره‌گیری از ظرفیت دفتر به همکاری بخش‌های مختلف نیاز است.

رئیس دفتر استانی یونسکو در یزد خاطرنشان کرد: این دفتر دارای ۲ شورای راهبردی و همچنین شورای علمی و فرهنگی است که برنامه‌ها طبق مقررات با همکاری مسئولان اجرا می‌شود.

آدرس کوتاه :